Lægerne på Dr. Ingridsvej overtages den 1/10 af Steinar M Sandberg. I den forbindelse skifter vi navn til Farsø Lægehus, da planen er at flytte op i det nye sundhedshus januar 2024. Billedet er foreløbig koncept af det kommende sundhedshus, og der kan forekomme ændringer.

Åbningstider

Telefontid Læge: 08.00 - 08.45

Telefontid Sygeplejer: 08.00 - 10.00 samt 13.00 - 14.00

Øvrige tidspunkter henvises til akutnummer eller lægevagt.

Konsultation kun efter aftale.

Kontaktinformation

  • Telefon: 9863 1822
  • Akutnummer: 51 93 18 67 (Kun ved akut uopsættelig sygdom udenfor telefontid)
  • Aflysning af tid via SMS til 71 94 73 00 (kan ikke ringes til)
  • Fax: 98 63 33 70

Nyheder

Telefonproblemer (02/05)

Vores telefonudbyder her serversammenbrud i dag den 02/05. Der arbejdes på sagen, og forhåbentlig vis kan vi modtage opkald igen inden længe. Ved akut behov for lægehjælp er vores akuttelefon operativ og bemandet, nr 51 93 18 67

KBU Læge

Den 2. Maj starter der en ny læge i lægehuset. Hun heder Oda Jensen, og skal være her i 6 måneder i forbindelse med sin kliniske basisuddannelse, tidligere kendt som turnus.

Mundbind i venteværelset (opdateret 26/4).

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for patienters brug af mundbind lempes fra tirsdag den 26. april 2022. Dette medfører:

  • At den generelle anbefaling om patienters brug af mundbind i venteværelse m.v. i almen praksis, herunder lægevagt, ophæves.
  • At mundbind i venteværelse m.v. alene anbefales til patienter med symptomer på infektion i luftveje (fx forkølelse, hoste mv.). Børn/unge under 12 år og andre, som af fysisk eller psykisk årsag er forhindret i at bruge mundbind, er undtaget herfra.

Rejseattester

Der er stor efterspørgsel til rejseattester. Disse er sygesikringen uvedkomne, og er til egenbetaling. Vi tager 500 kroner per attest. Da alle land har sine egne krav, og disse bliver ændret på nær timebasis, har jeg ikke mulighed for at være opdateret på hvilken information som kræves på præcis din destination på et givent tidspunkt. Man skal derfor hjemmefra vide hvilke informationer som skal med i attesten, eller om der er en officiel blanket til formålet.

Åben for tilgang

I forbindelse med at vi nu er to læger i lægehuset er der nu åbent for tilgang. Om man ønsker at tilmælde sig lægehuset kan man gøre det på borger.dk

Coronasmitte

På grund af voldsom stigning af smitte i Vesthimmerland skal alle med
luftvejssymptomer
feber uden fokus eller
influenzasymptomer have en negativ PCR test for corona.
Dette gælder også dem som er vaccineret.

Undtaget er selvfølgelig dem som er så syge at man ikke kan vente på negativ test. De vil blive vurderet ved klinikkens bagindgang. Om dette kan tilbydes vil være på baggrund af en individuel vurdering.